2021-08-05
MALUCH+2021

Miło nam poinformować, że w roku 2021 Wojewoda Małopolski przyznał Klubowi Malucha Troskliwe Misie środki w formie dotacji celowej, które przeznaczone są na dofinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym Resortowym Programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Datacja wynosi 80 zł/mc/dziecko i jest realizowana w formie przelewów zwrotnych na konto Rodziców Dzieci uczęszczających do Placówki w miesiącach styczeń-grudzień 2021.

Thumb plakat info maluch